11 พฤศจิกายน 2555

โองการไหว้ครู..(เรียกครูเข้าตัว) 
โองการไหว้ครู

กัลยาณมิตรอันเป็นที่รัก ในครั้งนี้มีโอกาสได้กล่าวถึงพระคาถาหนึ่งซึ่งครูบาอาจารย์ท่านได้ให้ไว้ นั้นคือ โองการไหว้ครู หรือบ้างก็ว่า โองการเรียกครูเข้าตัว โองการเชิญครู โองการบูชาครู อย่างนี้ โดยท่านมุ่งสร้างกุศโลบายศรัทธาสำคัญแห่งจิตให้มีพละกำลังใจมั่นคง แกล้วกล้าเป็นที่สามารถ ในการประกอบกิจทางอาถรรพเวทย์ใดๆทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการว่าพระมนต์ดลพระคาถา ดูดวงฤกษ์ยามโหรา ลงอักขระสักเสกเลขยันต์ ฯลฯ ต่างๆให้ประสิทธิเป็นที่สำเร็จเป็นอันดี ซึ่งพระคาถาโองการที่ว่านี้ก็มีหลายบทหลายตอนมากรูปแบบ แล้วแต่ท่านจัดแต่งขึ้นไว้อย่างไร แต่วัตถุประสงค์ก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้แล้วนั้นเอง ในที่นี้จะหยิบยกโองการไหว้ครู หรือที่ฉันมักเรียกว่า โองการเรียครูเข้าตัว ในแบบฉบับที่ฉันใช้มาเป็นตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้


โองการไหว้ครู(เรียกครูเข้าตัว)
         
พึงว่า นะโม ขึ้นไว้ ๓ จบ แล้วพึงว่าพระคาถาโองการ ดังนี้

โอม สิทธิการ ข้าฯจะไหว้ครูอาจารย์ทั้งปวง ข้าฯจะไหว้ครูผู้เฒ่า บรมครูปู่เจ้าสมิงพราย ครูกูคนหนึ่งชื่อว่าฤๅษีนารอท ครูกูคนหนึ่งชื่อว่าฤๅษียอดฟ้าเธอได้เรียนมาทั่วไตรภพ ครูกูคนหนึ่งชื่อว่าฤๅษีกัสสปเธอได้เรียนมาจบทั่วแดนไตร ครูกูคนหนึ่งชื่อว่าฤๅษีตาไฟ เธอจึงเอาใบไม้เข้ามากวาด ทั้งฝูงผีปีศาจก็แล่นลงใต้สมุทรบาดาล เดชะครูอาจารย์ให้กรรมสิทธิ์แก่กู สวาหะฯ

เมื่อจิตเปี่ยมไปด้วยความแกล้วกล้าฮึกเหิมหาญทะนงที่เรียกว่าเกิดปีติเป็นแม่นมั่นอันดีแล้ว พึงอธิษฐานให้กิจที่เราจะประกอบนั้นบังเกิดความสำเร็จในขณะที่จิตเป็นอุปจารฌานแล้วว่า ขอกิจใดๆสรรพทุกประการจงประสิทธิสำเร็จดังเจตนาเถิด จากนั้นพึงลำดับต่อจากอุปจารฌานจนถึงองค์ฌานที่ตนได้(อัปปนาสมาธิ) จากปฐมฌานจนถึงจตุถฌาน  แล้วลำดับคลายองค์ฌานไล่ถอยหลังมาอยู่ที่อุปจารสมาธิ จากนั้นจึงอธิษฐานในกิจนั้นซ้ำอีกครั้ง ขอกิจใดๆสรรพทุกประการจงประสิทธิสำเร็จดังเจตนาเถิด แล้วจึงประกอบการในกิจที่ตนปรารถนานั้นจักมีความประสบผลสำเร็จในกิจเพราะจิตมีอำนาจฤทธิ์พละกำลังมั่นคงเป็นอันดีควรแก่การที่จะกระทำแล้ว พร้อมด้วยอำนาจทิพยญาณจากครูบาอาจารย์ทีท่านจัดแต่งไว้รวมถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายแห่งตนได้ร่วมดลผลสรรพสิทธิหนุนนำดีแล้วทุกประการนั้นเอง

ธีรพร  เพชรกำแพง
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕